Hakkımızda

Hayatımızda bazı şeyler vardır... Fakat onların farkında değilizdir. Vazgeçilmezlerimizdir onlar... Alışkanlıklarımızdır bazen de...Tüm hayatımızı etkiler... %26lt;div%20class%3d%26quot;oneone%26quot;%26gt;%26lt;p%26gt;%26lt;/p%26gt;%26lt;div%26gt;%26lt;font%20color%3d%26quot;%23333333%26quot;%20face%3d%26quot;Arial%2c%20Helvetica%2c%20sans-serif%26quot;%26gt;%26lt;span%20style%3d%26quot;font-size:%2012px;%20line-height:%2020px;%26quot;%26gt;KONYA%20ENERJ%c4%b0%20%2c%201980%20y%c4%b1l%c4%b1nda%20kuruldu.%201980-1997%20y%c4%b1llar%c4%b1%20aras%c4%b1%20adi%20ortakl%c4%b1k%20olarak%20faaliyetlerine%20devam%20etti.%201998%20y%c4%b1l%c4%b1ndan%20sonra%20da%20aile%20%c5%9firketi%20olarak%20KONYA%20ENERJ%c4%b0%20ELK.%20MALZ.%20T%c4%b0C.%20SAN.%20LTD.%20%c5%9eT%c4%b0.%20ismi%20ile%20%26%23231;al%c4%b1%c5%9fmas%c4%b1na%20devam%20etti.%201998%20y%c4%b1l%c4%b1nda%20Karaman%20vilayetinde%20ikinci%20%c5%9fubemizi%20a%26%23231;t%c4%b1ktan%20sonra%202004%20y%c4%b1l%c4%b1%20ba%c5%9f%c4%b1ndan%20itibaren%20B%26%23252;san%20Organize%20Sanayinde%20%26%23252;%26%23231;%26%23252;nc%26%23252;%20%c5%9fubemizi%20hayata%20ge%26%23231;irdik.%26amp;nbsp;%26lt;/span%26gt;%26lt;/font%26gt;%26lt;/div%26gt;%26lt;div%26gt;%26lt;font%20color%3d%26quot;%23333333%26quot;%20face%3d%26quot;Arial%2c%20Helvetica%2c%20sans-serif%26quot;%26gt;%26lt;span%20style%3d%26quot;font-size:%2012px;%20line-height:%2020px;%26quot;%26gt;%26lt;br%26gt;%26lt;/span%26gt;%26lt;/font%26gt;%26lt;/div%26gt;%26lt;div%26gt;%26lt;font%20color%3d%26quot;%23333333%26quot;%20face%3d%26quot;Arial%2c%20Helvetica%2c%20sans-serif%26quot;%26gt;%26lt;span%20style%3d%26quot;font-size:%2012px;%20line-height:%2020px;%26quot;%26gt;2005%20y%c4%b1l%c4%b1%20ile%20birlikte%20B%26%23252;san%26%2339;daki%20ma%c4%9fazam%c4%b1z%2c%20merkez%20ma%c4%9faza%20olarak%20faaliyetine%20ba%c5%9flam%c4%b1%c5%9f%20bulunmaktad%c4%b1r.%20Eski%20ma%c4%9fazam%c4%b1z%20ise%20halen%20%26%23199;ar%c5%9f%c4%b1%20%c5%9fubemiz%20olarak%20faaliyet%20g%26%23246;stermektedir.%26amp;nbsp;%26lt;/span%26gt;%26lt;/font%26gt;%26lt;/div%26gt;%26lt;div%26gt;%26lt;font%20color%3d%26quot;%23333333%26quot;%20face%3d%26quot;Arial%2c%20Helvetica%2c%20sans-serif%26quot;%26gt;%26lt;span%20style%3d%26quot;font-size:%2012px;%20line-height:%2020px;%26quot;%26gt;%26lt;br%26gt;%26lt;/span%26gt;%26lt;/font%26gt;%26lt;/div%26gt;%26lt;div%26gt;%26lt;font%20color%3d%26quot;%23333333%26quot;%20face%3d%26quot;Arial%2c%20Helvetica%2c%20sans-serif%26quot;%26gt;%26lt;span%20style%3d%26quot;font-size:%2012px;%20line-height:%2020px;%26quot;%26gt;B%26%23252;san%20Merkez%20ma%c4%9fazam%c4%b1z%2c%202000%20m2%20kapal%c4%b1%20alan%c4%b1%20ile%20hizmet%20vermektedir.%20A.G.%20-%20O.G.%20%c5%9falt%20ve%20otomasyon%20malzemeleri%20ile%20profesyonel%20ayd%c4%b1nlatma%20malzemelerinin%20toptan%20sat%c4%b1%c5%9f%c4%b1n%c4%b1%20yapmaktay%c4%b1z.%20Bayilerimiz%20Schneider%20Elektrik%20(Merlin%20Gerin%20-%20Telemecanique%20-%20A.G.%20da%c4%9f%c4%b1t%c4%b1m%20End%26%23252;striyel%20Kontrol%20ve%20Otomasyon%20%26%23252;r%26%23252;nlerinin%20tamam%c4%b1.)%20ABB%20g%26%23252;%26%23231;%20trafosu%2c%20hermetik%2c%20kuru%20tip%2c%20ya%c4%9fl%c4%b1%20tip%20ve%20di%c4%9fer%20t%26%23252;m%20%26%23246;zel%20trafolar%c4%b1n%20(Regel-StepUp%20vb.)%20bayili%c4%9fini%20yapmaktay%c4%b1z.%20(ABB%20trafo%20stoklar%c4%b1m%c4%b1z%20ABB%20Kartal%20deposu%20ve%20B%26%23252;san%20depomuzdan%20sevk%20edilmektedir.)%20HES%20Kablo%20A.G.-O.G.%20kablolar%c4%b1%2c%20al%26%23252;minyum%20iletkenleri%20bayili%c4%9fimizle%20daima%20yeterli%20stoklar%c4%b1m%c4%b1z%20ile%20hizmet%20vermekteyiz.%20O.G.%20malzemelerinde%20Merlin%20Gerin%20H%26%23252;cre%2c%20SF-6%20Gazl%c4%b1%20Kesicileri%2c%20(Elko%2c%20Ulusoy%2c%20Elimsan%20dahil)%20sat%c4%b1%c5%9f%c4%b1n%c4%b1%20yapmaktay%c4%b1z.%20Maksan%2c%20Timsan%2c%20Best%20g%26%23252;%26%23231;%20trafolar%c4%b1%20da%20stoklar%c4%b1m%c4%b1zda%20mevcuttur.%20%26%23199;anakkale%20Seramik%20izalat%26%23246;r%20%26%23252;r%26%23252;nleri%20ve%20seksiyoner%20%26%23231;e%c5%9fitleri%20stoklar%c4%b1m%c4%b1zda%20bulunmaktad%c4%b1r.%26lt;br%26gt;%26lt;br%26gt;Ayr%c4%b1ca%20di%c4%9fer%20bayiliklerini%20yapmakta%20oldu%c4%9fumuz%20firma%20ve%20markalar;%20Kale%20Power%20(General%20Elk.)%20mam%26%23252;lleri%2c%20Siemens%20A.G.%20%c5%9falt%20malzemeleri%2c%20Legrand%2c%20Klemsan%2c%20Metesan%2c%20Elma%2c%20Has%20%26%23199;elik%2c%20Entes%2c%20%c4%b0nter%2c%20Er-Na%2c%20Emas%2c%20Gepa%2c%20Ovak%2c%20Sezgin%2c%20Tecon%2c%20Ecs%2c%20Philips%20profesyonel%20ayd%c4%b1nlatma%20%26%23252;r%26%23252;nleri%2c%20Pelsan%2c%20Gesta%c5%9f%2c%20Veksan%2c%20Best%2c%20Emek%2c%20Enerkon%2c%20RTR%20kondansat%26%23246;rleri%2c%20K%c4%b1ra%26%23231;%20Kanal%2c%20EAE%20Busbar%2c%20Tong%26%23252;n%20Pano%2c%20%c5%9eafak%2c%20Bortrans%2c%20Surta%c5%9f%2c%20Birta%c5%9f%2c%20Klas%2c%20%26%23220;ntel%2c%20Erse%20Kablolar%c4%b1%2c%20Metop%2c%20Opa%c5%9f%2c%20Kraus%2c%20Eti%20Kon%26%23231;ar%20v.b.%2025%20y%c4%b1ld%c4%b1r%20bu%20sekt%26%23246;rde%20hizmet%20vermekteyiz.%20D%26%23252;r%26%23252;stl%26%23252;k%20ve%20Kaliteden%20%26%23246;d%26%23252;n%20vermemek%20ana%20gayemizdir.%20Bu%20sat%c4%b1rlar%c4%b1%20okuma%20zahmetine%20katlananlara%20sayg%c4%b1%20ve%20h%26%23252;rmetlerimi%20sunar%c4%b1m.%26lt;/span%26gt;%26lt;/font%26gt;%26lt;/div%26gt;%26lt;p%26gt;%26lt;/p%26gt;%26lt;/div%26gt;_9675