SIKÇA SORULAN SORULAR

Mult9 serisi Residual Current Devices (RCD)'nin kullanılabildiği max. frekans nedir ?

Multi9 serisi kaçak akım koruma (RCD ) rölesinde kullanıldığı gibi,  ID-RCCB,DPN Vigi ve VigiC60 ürünleri 400 Hz'de test edilir ve kullanılabilirler.

Not:400 Hz'de trip eşik değeri 45mA'dir ve eşik değer farkından dolayı test butonuna basıldığı zaman kaçak akım cihazları için test devreside çalışmama riski olabilir

Kaçak akım cihazlarının 400 Hz'e kadar olan trip eğrileri için ekteki dosyaya bakın.

Tripping Curves-400Hz.pdf

Şönt trip (MX) bobinine sürekli enerji vermek mümkün müdür ?

Evet,devre kesicinin (MX) şönt trip rölesine sürekli olarak enerji verebilirsiniz çünkü yeni teknoloji şönt trip rölesine hasar vermeden kullanılmasına izin veriyor.

TeSys T'nin LTMR AC modülü ile LTME DC Expansion modül ile beraber kullanmak mümkn müdür?

Tesys T'nin LTME DC Expansion modülü ile LTMR AC modülü kullanmak mümkündür.

Okken switschboard Sismic ve deprem bölgeleri için uyumlu mudur ?

5G VE 2G serisi Okken Switchboard, sismik ve deprem şartları için uygundur.

Sismik ve deprem bölgelerindeki Okken switchboard'un detayları için ekteki dosyaya bakın.

Okken Seismic Zone.pdf

Kesme kapasitesini arttrımak için TeSys GV3 serisi MPCB ile GV1L3 yada LA9LB920 akım sınırlayıcı kullanmak mümkün müdür ?

LA9LB920 ve GV1L3 akım sınırlayıcı (MPCB) ürün Tesys GV2 serisi motor koruma şalterine tahsis edilir ve 32A e kadar MPCB ile kullanılabilir(Tesys GV2 ürünlerinin max. akım serisi )

Yeni Tesys GV3 serisinde kesme kapasitesini arttırmak için akım sınırlayıcısı yoktur.

Tesys GV3 için daha yüksek kesme kapasitesi gerekli ise,sigortalı olanı kullanırsanız sigortanın kesme kapasitesine bağlı olarak sistemin kesme kapasitesini arttırabilir.

NS 630 kompakt şalterde kullanılan STR13MAE (MAE500) trip ünitesinin karakteristikleri nedir ?

STR13MAE trip üniteli Kompakt NS630A Şalterin adı:NS630MAE500.

Mekanik özelliği ile beraber eski MA500 Trip ünitesi dizayn edildi.

Yeni MA500,elektronik özellikli dizayn edilir ve ismi MAE500'tür.

Trip eğrileri MA500 trip ünitesi ile aynıdır.

STR13MAE'nin koruma ayarı nominal akımın (In=nominal akım) 6 ile 13 katı arasındadır.Bu,ürün üzerindeki mevcut olan ayardır.

STR13MAE trip ünitesi için trip eğrisi aşağıda verildiği gibidir.

NS 630 dan büyük kompakt şalter,yatay kullanıldığı zaman üst tarafına koruma kapağı kullanmak zorunlu mudur ?

Kesicinin üst tarafındaki beyaz koruma kalkanı koruma amaçlıdır ve gaz çıkışına karşı çıplak kablo bağlantılarının izolasyonudur.

Bundan dolayı,kesicinin montaj pozisyonuna bakmaksızın koruma kalkanı kullanmak herzaman zorunludur.


Not:Alt tarafta kullanmak zorunlu değildir çünkü sıcak gaz çıkışı üst taraftadır.
 

Parça seçimleri için Vijeo Citect uygulamalarında açılan menü nasıl oluşturulur ?

Vijeo Citect projesinde örnek bir Cicode senaryosu almak için seçim özellikleri aşağıda verilmiştir.

! Bir form oluşturun,açılır kutu ekleyin ve sonra formu görüntüleyin
! Kullanıcı kutu içine yazabilir veya listeden bir başlık seç. 

FUNCTION FnMenu()

STRING      sBuf;

FormNew("Select Item",20,6,1);     

FormComboBox(2 ,2, 15, 5, sBuf, 1);

FormAddList("Item One");

FormAddList("Item two");

FormAddList("Item three");

FormRead(0);     

! sBuf should contain the selected item or entered text

END