SIKÇA SORULAN SORULAR

Proworx 32'de Navigation Panel opsiyonları nasıl etkinleştirir ?

ProWorx32'de Navigation seçeneğini etkinleştirmek için,ProWorx32 Software'ın özellikler penceresinden 'Enable Scrolling Navigation Panel' seçeneğini kontrol eder.

Aşağıdaki görüntüye bakınız:

Vijeo Citect 6.10'da "!" (exclamation mark) ile başlayan sistem sayfaları nasıl görüntülenir ?

'!' (exclamation mark) ile başlayan Vijeo Citect sistem sayfalarını görüntülemek için Grafic Builder'ın Tools|Options menüsünün altındaki List sistem sayfalarındaki checkbox seçeneğini kontrol edin.

Vigi210'nun çalıştırılabildiği min ve max anma gerilimi nedir ?

Vigi C120 serisinin kullanabildiği minimum/maximum voltaj aşağıdaki gibidir.

1-VigiC120 30mA için - Minimum Voltage 196V / Maximum Voltage 456V 
2-VigiC120 300mA için- Minimum Voltage 189V / Maximum Voltage 456V 
3-VigiC120 500mA için- Minimum Voltage 175V / Maximum Voltage 456V

TeSys T ile ölçülebilen maximum akım değeri nedir ?

Schneider Electric teklif kataloğuna göre Tesys t ile ölçülebilen max. akım 810 A'dir.

Ancak,Tesys T hardware/software dizaynına göre harici akım trafosu kullanılarak 1000 Amper'e kadar arttırılabilir.(Schneider Electric teklifinde değil)

Vijeo Citect uygulamasında Genie nasıl düzenlenebilir ?

Genies'ı düzenlemek için Genie formlarının ekranını etkinleştirmeniz gerekmektedir.Graphic Builder'a gidin,araçlar/seçeneklerin altında ve "Disable Genie forms" seçeneğinin onayını kaldırın.

Unity Pro ve Unity Application Generator (UAG) ayrı lisanslara mı sahiptirler ?

Evet,Unity Pro ve UAG'nin ayrı lisansları vardır.

UAG'nin kurulum süresince,PC/Laptop'ta var olan Unity Pro versiyonlarını algılar,uyumlu DLL'leri ve benzer şekilde fonksiyon bloklarınıda kuracaktır. PC/Laptop'ta Unity Pro'nun kurulum sonrasında UAG'nin kurulmasının tavsiye edilmesinin nedeni budur.

Magelis XBT GT terminalinde run modu süresince SRAM'e alarm bilgileri nasıl yedeklenir ?

Vijeo-Designer'da,enerji kesildiği zaman alarm bilgisinin kaybolmaması için  (alarm veri tabanındaki tüm 3 tip alarm:Active,History ve Lag) SRAM'e yedeklenebilir

Şöyle yapın,Navigator'de "Alarm"a tıklayın ve "Backup Alarm Group"ı özelliklerini "yes"e ayarlayın.

Modbus haberleşme yoluyla,Micrologic 6'lı NSX kompakt şalterde trip açtırmadan toprak hata alarmı almak mümkün müdür ?

Evet,sadece kaçak akım hata alarmı tripsiz Micrologic 6A/6E'li NSX Kompakt şalterde başarı sağlanabilir.

Bunun için,toprak hata akımı (Ig) ayarları Micrologic 6A yada 6E'de OFF pozisyonuna set edilmeli ve sonra RSU yazılımı ve SDX modülü kullanılarak bu özellik kullanılabilir.

Şönt trip (MX) bobinine sürekli enerji vermek mümkün müdür ?

Evet,devre kesicinin (MX) şönt trip rölesine sürekli olarak enerji verebilirsiniz çünkü yeni teknoloji şönt trip rölesine hasar vermeden kullanılmasına izin veriyor.

TeSys T'nin LTMR AC modülü ile LTME DC Expansion modül ile beraber kullanmak mümkn müdür?

Tesys T'nin LTME DC Expansion modülü ile LTMR AC modülü kullanmak mümkündür.